O TROCH GROŠOCH

Milí a múdri moji Trnavčania,

mesto Trnava je mesto so 780 – ročnou tradíciou a viac ako 64 tisíc obyvateľmi. Mesto, ktoré sa môže pochváliť bohatou históriou, čulým kultúrnym, športovým a obchodným životom.

Dovoľte mi, aby som na túto tradíciu kontinuálne nadviazala.

V súvislosti s mestom veľmi často zaznieva termín – komunálny.  No niekedy sa zabúda na jeho pôvodný význam, tak ako ho prekladáme z latinčiny a iných jazykov, a to patriaci mestu, alebo mestský. Komunálnu úroveň môžeme prirovnať ku rodine, pretože aj tu sa treba správať s úctou a rešpektom! Komunálna úroveň by nemala mať priority, pretože tak, ako v rodine nie je jedno dieťa prioritnejšie pred druhým, tak i v meste by mali byť všetky priority rovnocenné. Dôležité je však ich poradie a to sa mení veľmi pružne podľa okolností.

Prioritami tohto mesta na ďalšie štyri roky musí byť všetko, čo sa týka Trnavčana. V  poradí, vždy rešpektujúc starú, osvedčenú ľudovú múdrosť uvedenú v rozprávke O troch grošoch, v ktorej sa kráľ pýta poddaného ako môže z troch grošov vyžiť.

Jaj Vaša jasnosť, čo by len vyžiť, to by ešte bolo ľahko, ale ja z tých troch grošov prvý vraciam, druhý požičiavam a na treťom sám žijem.“

(O troch grošoch, P. Dobšinský)

Nakoľko mesto hospodári so svojim obmedzeným rozpočtom, je mojim hlavným cieľom, aby sa správanie mesta priblížilo „ku trom grošom“. Jeden groš vrátiť do sociálnej oblasti, jeden groš dať do ďalšieho rozvoja budúcim generáciám a z jedného groša „žiť“. No vždy s akcentom na človeka – Trnavčana!

Mestu nechýbajú múdri a šikovní Trnavčania. Je dôležité využiť ich potenciál. V tom vidím prvý smer manažovania mesta. Druhý vidím v  jeho vnútornej dynamike a organizácii, ktorá bude rešpektovať staré známe, že ak chcem dostávať musím aj dávať, aby znovu bolo z čoho dostávať.

Je mojou víziou, aby sa najbližšie štyri roky Trnava vyvíjala v dvoch líniách.  Jednou bude línia vnútorná, línia rodiny, opretá o hlas Trnavčana, zachovávajúc zvyky a tradície. Táto bude odrážať bežný život a trvalo udržateľný rozvoj mesta.  Druhou líniou bude prezentovanie mesta navonok a hlavne zvýraznenie jeho pozície v celoslovenskom i medzinárodnom kontexte.

Propagáciu, vyjednávanie o národnej podpore, o úprave niektorých v súčasnosti nepostačujúcich legislatívnych rámcov a samozrejme reprezentáciu mesta, pokladám za veľmi dôležité kompetencie v rukách primátora.

Koordinovať život mesta a činnosť radnice je ako koordinovať život rodiny.  Pokladám ju za službu,  z ktorej musí vyplývať pocit istoty a bezpečia. Službu, ktorej filozofia by mala prameniť z troch grošov. Jeden chceme vrátiť, odkiaľ sme ho dostali, jeden chceme odložiť pre budúce životy a len z jedného žijeme.

Myslíme jednoducho, zložité je LEN na to prísť.

Preto Trnavčania,  všetkých vás prosím, nezabudnite na to, že ten, kto bude Trnavu viesť najbližšie štyri roky, bude reprezentovať a odrážať nás samých, a je úplne jedno či sme ho volili, alebo nie.

Myslite prosím na to, že ak to má byť žena, tak dáma, ak muž, tak gentleman.

ĎAKUJEM

S úctou Vanesa Šteinerová